send link to app

ELMO kiirlaadimine


4.6 ( 9856 ratings )
Utilidades Productividad
Desarrollador NOW! Innovations
Libre

IN ESTONIAN

ELMO Nutirakendus võimaldab kasutada Eesti elektriautode kiirlaadimisvõrgustiku poolt pakutavaid teenuseid sinu nutitelefonis. Saad alustada ja lõpetada oma elektriauto laadimist vastavalt vajadusele, kasutades näiteks QR-koodi. Rakenduse kasutamise eelduseks on Kasutuslepingu sõlmimine või ELMO ettemaksukaartide soetamine.

ELMO ehk Eesti elektromobiilsuse programm on Eesti Valitsuse ja Mitsubishi Corporationi koostöös käivitatud programm energiatõhusate ja keskkonnasäästlike elektriautode ja laetavate hübriidide kasutusele võtmise toetamiseks. Programmi viivad ellu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium ja SA KredEx.

--------------------------------
IN ENGLISH

ELMO EV charging App enables the smart usage of services provided by Estonian EV charging network ELMO directly with your smartphone. You can start and stop your EV car charging, using for example the QR-code. As pre-requisite to use this App, you need to subscribe at klient.elmo.ee or purchase a pre-paid EV charging cards thus activate them.

ELMO stands for electromobility programme in Estonia managed ky KredEx. ELMO programme promotes emission free personal transportation and electric cars in order to achieve better city environment, energy efficiency and fuel independence.